لیست قیمت نقاشی ساختمان اعلام شد:
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی کارگران طبق صورتجلسه داخلی این انجمن در رابطه با قیمت نقاشی ساختمان در سال ۱۴۰۰ بدین وسیله به اطلاع می‌رساند، علی رغم درخواست ها و انتقادات مکرر پیمانکاران و کارگران نقاش ساختمانی از جایگاه قانونی خودشان، همانا انجمن صنفی کارگران تهران می باشد. بیان داشته اند که بدلیل عدم نرخ مشخص و مصوب قانونی حاکم در روابط کارفرما و پیمانکاران و در زمینه ورود افراد فاقد مهارت فنی به جایگاه افراد مجرب که موجب سوء استفاده های فراوان می شود.

لذا درخواست رسیدگی قاطع از طرف انجمن صنفی کارگران تهران شده‌اند با عنایت ویژه به مذکور فی ما بین هیئت مدیره و بازرسان و صاحب نظران نتیجه نهایی این جلسه به قرار ذیل اتخاذ می گردد. با توضیح به اینکه قیمت با توجه به افزایش قیمت رنگ های روغنی، پلاستیک و غیره تغییر یافته است. کار نقاش درجه یک از روی گچ (کار نو) با وضعیت عالی که تمام مراحل نقاشی از نظر کارشناسی رعایت شود و رنگ مصرفی نیز استاندارد باشد.

مصالح به کار رفته به عهده پیمانکار می باشد.
۱- اجرای هر متر مربع رنگ روغنی به ۵۰۰۰۰۰ ریال
۲- رنگ پلاستیک استاندارد هر متر مربع ۴۰۰۰۰۰ ریال
۳- درب و پنجره آهنی و چوبی و نرده هر مترمربع ۵۰۰۰۰۰ ریال
۴- چهارچوب آهنی هر متر طول ۳۰۰۰۰۰ ریال
۵- ابزار گچی هر متر طول ۲۰۰۰۰۰ ریال
۶- ابزار گچی برای رنگ پلاستیک هر متر طول ۲۰۰۰۰۰ ریال
۷- رنگ حلال با آب (اکرولیک) هر متر مربع ۵۰۰۰۰۰ ریال
۸- رنگ نما هر متر مربع ۱۲۰۰۰۰۰ ریال
۹- کنیتکس ۱۰۰۰۰۰۰ ریال
۱۰- کلیر رنگ نما ۴۵۰۰۰۰ ریال

مصالح به کار رفته اگر بر عهده کارفرما باشد (بدون مصالح)
۱- رنگ روغنی هر متر مربع ۴۰۰۰۰۰ ریال
۲- رنگ پلاستیک هر متر مربع ۳۰۰۰۰۰ ریال
۳- درب و پنجره فلزی و نرده ۴۰۰۰۰۰ ریال
۴- چهارچوب فلزی هر متر طول ۲۵۰۰۰۰ ریال
۵- رنگ ابزار هر متر طول ۱۵۰۰۰۰ ریال
۶- رنگ حلال با آب (اکرولیک) هر متر مربع ۴۰۰۰۰۰ ریال
۷- رنگ نما هر متر مربع ۸۰۰۰۰۰ ریال

 

برای سفارش نقاشی ساختمان با شماره های زیر تماس بگیرید:

نقاشی ساختمان در تهران

نقاشی ساختمان در تهران

نصب کاغذ دیواری در تهران

نصب کاغذ دیواری در تهران

نصب کفپوش لمینت