نکته هایی درباره کاغذ دیواری اتاق خواب و پذیرایی

 کاغذ دیواری

اینجا توسط متخصصان ما بهترین پشنهادها را داریم که می توانید در انتخاب دیواری که می خواهید در آینده کاغذ دیواری کنید در نظر بگیرید.حتما می خواهید مطمئن شوید که دیواری را که می خواهید کاغذ دیواری کنید. در زمانی که شما در اتاق مشغول قدم زدن هستید بیشترین تاثیر را داشته باشد.

یک دیوار کامل را انتخاب کنید به جای اینکه یک دیوار پنجره دار را انتخاب کنید. اما همچنان مشکلی نیست اگر میخواهید دیوار پنجره دار را به خصوص در دور پنجره کاغذ دیواری کنید یک نصاب کاغذ دیواری ماهر به راحتی این کار را برای شما انجام می دهد.اگر که در یا پنجره در داخل دیوار شما موجود است مواظب انتخاب طرح کاغذ دیواری باشید. یک طرح با دایره های فراوان در کنار در رقابت سختی را برای چشمان شما ایجاد میکند واگر در کنارپنجره باشد که معمولا مربع گون است یک تناسب کلی را برای دیوار شما به ارمغان می آورد.

اگر دیواری که می خواهید کاغذ دیواری کنید در اتاق استراحت یا اتاق پذیرایی (مکانی که در آن تلویزیون تماشا می کنید) باشد کاغذ دیواری را پشت تلویزیون نصب کنید. بعضی از مردم نگران هستند که طرح شلوغ ممکن است آزار دهنده باشد. ولی این موضوع در عمل کاملا متفاوت است و حتی کاغذ دیواریهای شلوغ و برجسته پشت تلویزیون نیز آزار دهنده نمی باشند و هارمونی خوبی را ایجاد میکند.

در کاغذ دیواری کردن اتاق خواب کاغذ دیواری را پشت تخت تان قرار دهید حتی اگر تختتان پشت داشته باشد. روتختی را طوری هماهنگ کنید تا با طرح کاغذ دیواری  هماهنگ باشد  کاغذ دیواری را در داخل فرورفتگی قرار دهید، زیبا خواهد شد.

در ورودی حال ببینید در به چه سمتی باز میشود کاغذ دیواری را در سمت مخالف باز شدن در قرار دهید. شما دوست ندارید کاغذ دیواری زیبایتان در موقع باز شدن در مخفی بماند.

همانند اینکه شما مجبور نیستید هر ۴ دیوار را کاغذ دیواری کنید. شما مجبور نیستید تمام دیوار مورد نظرتان را کاغذ دیواری کنید. دیواری را انتخاب کنید که در زمانی که وارد اتاق می شوید در خط دید شما باشد. برای تاثیر گذاری بالا دیواری را انتخاب کنید که به محض وارد شدن این دیوار را می بینید.

کاغذ دیواریهای روشن را برای مکانهایی که رفت و آمد دارند در نظر نگیرید چرا که زود چرک و کثیف میشوند در اتاق استراحت کاغذ دیواری را پشت صندلیها یا مبلها قرار ندهید. چرا زمانی که نشسته اید نمی توانید آن را ببینید.

کاغذ دیواری را دور یک شومینه باز یا یک هیتر الکتریکی قرار ندهید چرا که گرما در دراز مدت می تواند به کاغذ دیواری آسیب برساند.

کاغذ دیواری